Ergotherapie

Ergotherapie is erop gericht mensen (opnieuw) in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijks leven. Op basis van de mogelijkheden en eigen inbreng van de hulpvrager stelt de ergotherapeut een programma op met als doel dat de cliënt de meest normale alledaagse handelingen opnieuw of op een aangepaste manier kan verrichten.

Denk bijvoorbeeld aan zich aankleden, boodschappen doen, het bereiden van de warme maaltijd, een douche nemen, opstaan uit een stoel, tuinieren, het gebruik van de telefoon, een spelletje doen; allemaal activiteiten die de ergotherapeut met de cliënt oefent in de vertrouwde thuisomgeving. Therapie op maat dus. Ergotherapie richt zich dus niet op de ziekte, maar op de praktische gevolgen ervan bij het uitvoeren van uw dagelijkse handelingen.

Hulpmiddelen

Een ergotherapeut kan ook hulp bieden bij het selecteren en aanvragen van een hulpmiddel. Soms blijkt dat een cliënt een activiteit op een andere manier leert doen dan hij/zij gewend was en hiervoor een hulpmiddel of aanpassing noodzakelijk is. Zoals bijvoorbeeld een rolstoel, scootmobiel of woningaanpassing.

De ergotherapeut assisteert de cliënt bij de aanvraag van woon- en vervoersvoorzieningen en andere hulpmiddelen. Daarnaast leert de ergotherapeut hoe er mee om te gaan en wordt het gebruik van het hulpmiddel geëvalueerd.

Vergoeding

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor 10 uren per kalenderjaar. Het eigen risico wordt hiervoor eerst gebruikt.

Een verwijsbrief van de huisarts of specialist is meestal niet nodig.

Contact

Vanuit Ergo Tichtby is Maartje Kooistra werkzaam in Akkrum en de omliggende dorpen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de mail (maartje@ergotichtby.nl), telefonisch (0622990116) of via de site www.ergotichtby.nl

 

Afspraak maken?