Claudicatio netwerk

Cladicatio netwerk

De ClaudicatioNet therapeut

ClaudicatioNet is een landelijk dekkend netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten op het gebied van leefstijlbegeleiding en gesuperviseerde looptherapie (GLT) voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). ClaudicatioNet therapeuten onderscheiden zich op het gebied van kwaliteit en transparantie. Borging van de kwaliteit van de behandeling en het realiseren van transparantie van alle ClaudicatioNet therapeuten wordt op verschillende manier gerealiseerd:

  • ClaudicatioNet therapeuten volgen aanvullende scholing die relevant is voor de behandeling van patiënten met PAV, zoals scholing op het gebied van leefstijlbegeleiding;
  • ClaudicatioNet therapeuten beschikken over een online Portfolio (een web-based visitekaartje), dat publiekelijk inzichtelijk is op de Zorgzoeker voor alle patiënten, verwijzers en andere therapeuten;
  • ClaudicatioNet therapeuten hanteren een evidence-based werkwijze voor het behandelen van patiënten met PAV;
  • ClaudicatioNet therapeuten leveren gestandaardiseerde proces-, structuur-, en uitkomstindicatoren aan ten behoeve van het realiseren van een leer- en verbetercultuur;
  • ClaudicatioNet therapeuten maken gebruik van een gestandaardiseerde terugkoppeling naar de verwijzer;
  • ClaudicatioNet therapeuten maken gebruik van het digitale verwijssysteem, zodat de patiënt met PAV binnen een paar dagen in behandeling is genomen.

Vanwege inzicht in de doelmatigheid en kwaliteit van geleverde zorg door haar therapeuten is ClaudicatioNet een uniek zorgnetwerk. Het aantonen van effectiviteit en het borgen van kwaliteit binnen het netwerk heeft er o.a. toe geleid dat GLT per 1 januari 2017 uit de basisverzekering wordt vergoed en dat zorgverzekeraars de fysiotherapeutische zorg voor patiënten met PAV selectief inkopen bij ClaudicatioNet therapeuten.