Inschrijven lidmaatschap

  • Lidmaatschap
  • Persoonsgegevens
  • Adresgegevens
  • Betalingsgegevens
  • Bevestigen

Selecteer een lidmaatschap

Persoonsgegevens

Aanhef

Adresgegevens

Betalingsgegevens

Machtiging: Door ondertekening van dit contract is Switch Akkrum automatisch gemachtigd om tot wederopzegging maandelijks het overeengekomen bedrag af te laten schrijven van het bovengenoemde rekeningnummer.

Algemene voorwaarden

Ondergetekende verklaart hierbij bekend te zijn met de algemeen geldende voorwaarden van Switch Akkrum, te weten:

Algemene voorwaarden