Inschrijven lidmaatschap

  • Lidmaatschap
  • Persoonsgegevens
  • Adresgegevens
  • Betalingsgegevens
  • Bevestigen

Selecteer een lidmaatschap

Selecteer een lidmaatschap

Persoonsgegevens

Aanhef

Naam

Achternaam

Geboortejaar

E-mailadres

Telefoonnummer

Adresgegevens

Straat + nummer

Postcode

Plaats

Land

Betalingsgegevens

Naam rekeninghouder

Rekeningnummer (IBAN)

Machtiging: Door ondertekening van dit contract is Switch Akkrum automatisch gemachtigd om tot wederopzegging maandelijks het overeengekomen bedrag af te laten schrijven van het bovengenoemde rekeningnummer.

Algemene voorwaarden

Ondergetekende verklaart hierbij bekend te zijn met de algemeen geldende voorwaarden van Switch Akkrum, te weten:

Algemene voorwaarden