Schouderklachten

Klachten

Schouderklachten komen frequent voor. Schouderklachten hebben dikwijls een terugkerend en langdurig beloop, en kunnen vooral in de acute fase nadelige gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren en de nachtrust. De mate waarin de klachten het dagelijks functioneren beperken, hangt vooral samen met de ernst van de pijn bij bewegen en met nachtelijke pijn.

Een grotere mate van beperkingen en langere duur van de klachten zijn factoren die zorgen voor een trager herstel. Bij werkende mensen zijn een hogere mate van pijn, een leeftijd tussen 45 en 54 jaar, repeterende bewegingen, zwaar tillen, werkhoudingen (bv. langdurig in dezelfde houding), vibraties en hogere psychische werkdruk factoren die zorgen voor een trager herstel.
Schouderpijn kan zich manifesteren op het schouder, voor of achterzijde, maar vaak ook in de bovenarm.

Behandeling:

Oefentherapie bij schouderpijn is het meest effectief gebleken. Het schouder wordt in spierkoppels aangestuurd. Deze moeten qua kracht en reactiesnelheid gelijk zijn. Bij schouderpijn is dit vaak verstoord waardoor er pijn bij bewegen optreed. Dit is met oefeningen goed te herstellen. De eerste spierveranderingen treden op met 6 weken training. Het is aangetoond dat hoe langer de pijn bestaat, hoe langer het hersteltraject duurt. Wacht dus niet te lang met het opstarten van een oefentraject!

Gooiprogramma

Bent u een bovenhandse sporten en ervaart u schouderpijn bij bijvoorbeeld bovenhands gooien of serveren? Aangezien de sport nu even stil ligt, is het nu het ideale moment om de schouder te trainen met een opbouwend gooiprogramma en de schouder klaar te stomen voor het volgende seizoen.

Bel voor meer informatie met 1 van onze fysiotherapeuten: Tel 0566-651890