Valongevallen

Klachten

Valongevallen vormen een belangrijk en toenemend probleem onder ouderen. Een valongeval is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen en komt ook relatief veel voor bij mensen met een beperking. De prognose is dat het aantal SEH-bezoeken na een valongeval stijgt met 47% tot 2050. De lichamelijke gevolgen van een val zijn vaak groot en de angst voor een volgende val kan een impact hebben op de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven. Een val wordt bijna altijd veroorzaakt door een wisselwerking tussen de persoon en de omgeving. Door het verouderingsproces in het lichaam nemen spierkracht, reactievermogen, lenigheid, evenwicht, zicht en gehoor steeds meer af. Diverse (chronische) aandoeningen kunnen hier ook een invloed op hebben.

Behandeling

Om de kans op valongevallen te verkleinen en de functionele achteruitgang te beperken is oefentherapie onmisbaar. Deze oefentherapie richt zich op het verbeteren van de algehele conditie, mobiliteit, statisch en dynamisch evenwicht, spierkracht, en het zelfvertrouwen. Daarnaast bestaat behandeling uit het geven van gerichte informatie en adviezen over het verminderen van het valrisico en hoe te handelen na een val.
Er is veel wetenschappelijk bewijs dat training en het verkrijgen gerichte informatie en adviezen effectief is om het valrisico bij ouderen te verminderen.

Bel voor meer informatie met 1 van onze fysiotherpeuten: Tel 0566-65 1890